Ett projekt att ta fram en reportagelayout med egna bilder. Jag valde att intervjua och fotografera en klasskamrat från Karlstads universitet.