Fotografier för Landstinget i Värmland

 

Från personaltidningen Intryck