Bilder från ett projekt som skulle ha i syfte att öka användandet av cykelhjälm. Vi utgick från det klassiska synsättet, att barn gör som sina föräldrar gör. Därefter härmade vi Karlstad kommuns formspråk, för att ha en trovärdig avsändare.